Elektryczna

W zakresie urządzenia i instalacje elektryczne wykonujemy:

 • Przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych również w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Remonty i przeglądy silników w wykonaniu EX.
 • Pomiary 
 • "skuteczności zerowania"
 • rezystancji izolacji (również urządzeń na napięcie znamionowe >1kV)instalacje elektryczne
 • rezystancji uziemienia (również przyrządem dynamicznym zalecanym do stref Ex)
 • zadziałania zabezpieczeń termicznych silników
 • wyłączników różnicowo - prądowych
 • Instalacje elektryczne
 • przemysłowe
 • mieszkaniowe
 • w strefach Ex
 • Linie kablowe n.n.
 • Rozdzielnie n.n. - posiadamy urządzenie do nadruków
 • Układy sterowania i zabezpieczeń wg wytycznych i zleceniodawcy
X