Historia firmy

    "KRIO - SERWIS" Sp. z o.o. w Odolanowie działa, jako samodzielny podmiot gospodarczy, od 1 maja 2002 roku. Powstała w wyniku realizacji programu restrukturyzacji PGNiG S.A. Oddział Zakład Odazotowania Gazu "KRIO" w Odolanowie.

     Historia Spółki „ Krio – Serwis” wpisuje się w tło intensywnych poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu prowadzonych na terenach Niżu Polskiego na początku lat 60-tych XX wieku . Na terenach południowozachodniej Polski prowadzone badania i wiercenia udokumentowanych złóż doprowadziły do budowy kopalń gazu pozwalających na pozyskanie pierwszych metrów sześciennych gazu.
     Gaz ziemny z eksploatowanych złóż w kopalniach tego regionu zawierał oprócz metanu, ponad 40% azotu, a także śladowe ilości helu.
Dla wyeliminowania zbędnego balastu, jakim jest azot, i w konsekwencji uzyskania wysokometanowego paliwa gazowego, w latach 70-tych ubiegłego stulecia wybudowano w Odolanowie instalację odazotowania gazu ziemnego z jednoczesnym odzyskiem helu i jego skraplaniem – Zakład Odazotowania Gazu – bardziej  znany mieszkańcom miasta i okolicy pod spopularyzowaną nazwą: „Krio” – wchodzący w skład Przedsiębiorstwa Państwowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przekształconego w 1996 roku w Spółkę Akcyjną  Skarbu Państwa w Warszawie
       Przyjęty program restrukturyzacji PGNiG S.A. Oddział Zakład Odazotowania Gazu w Odolanowie zainspirował pracowników tegoż zakładu zatrudnionych w służbach utrzymania ruchu do założenia spółki pracowniczej.

       Wcześniej, przez okres prawie trzydziestoletni, pracownicy spółki wykonywali zadania związane z utrzymaniem ruchu Zakładu Odazotowania Gazu KRIO w Odolanowie. Ich praca polegała na wykonywaniu przeglądów, konserwacji i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w zakresie mechaniczno - technologicznym, pomiarów i automatyki oraz instalacji elektrycznych.

X