Oferta mechaniczno - technologiczna

    W zakresie branży Mechanicznej oferujemy:

 • wykonanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz remontów kapitalnych dla:
 • sprężarek powietrza i metanu, helu oraz innych gazów (Sullair, Sulzer Burchardt, Airpol)
 • kriogenicznych turbin ekspansyjnych (Ebara)
 • pomp próżniowych (Tepro, Edwards, Sullair)Dział mechaniczny
 • pomp wodnych (Grundfos, LFP, Powen)
 • pomp dla amin (np. Sundyne)
 • pomp dla mediów kriogenicznych (np. Airco)
 • wymienników ciepła (płaszczowe, rurowe, itp.)
 • podgrzewaczy technologicznych rurowych elektrycznych
 • zaworów bezpieczeństwa, kulowych, grzybkowych i zasuw różnej wielkości (np. Grove, Orbit, Severn)
 • zaworów i innych urządzeń instalacji kriogenicznych
 • urządzeń i instalacji podlegających odbiorowi UDT (rurociągi, instalacje, zawory bezpieczeństwa, zbiorniki)
 • urządzeń dźwigowych (suwnice, żurawie, wózki widłowe)
 • wyposażenia konstrukcyjnego cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR podlegających odbiorowi TDT
 • chemiczne czyszczenie wymienników (Alfa Laval, Funke, inne)
 • wykonanie pomiarów drgań maszyn oraz stanu łożysk tocznych w maszynach różnych wielkości
 • znakowanie mechaniczne

Świadczymy usługi znakowania elementów twardych metodą mikropunktową. Ten sposób znakowania znakomicie sprawdza się na powierzchniach płaskich. Metoda mikropunktowa umożliwia szybką zmianę cechy znakowania grafiki (np. logo firmy), różnego rodzaju kodów lub oznaczeń oraz znakowania elementów nawet po obróbce cieplnej.

 • produkcję (wg zamówień i dostarczonej dokumentacji):
 • rurowych wymienników ciepła
 • urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • konstrukcji stalowych (m.in. spawanie aluminium, stali nierdzewnych, itp.)
 • rurociągów technologicznych ( nisko, średnio i wysokociśnieniowych) ze stali węglowych i nierdzewnych oraz aluminiowych
 • prefabrykacja instalacji gazowych
 • instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • instalacji wodno – kanalizacyjnych
 • podlewanie wielkogabarytowych maszyn i urządzeń tworzywami chemoutwardzalnymi o niskim współczynniku ściśliwości typu EPY.
 • instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • instalacji wodno - kanalizacyjnych
 • inne:
 • odkręcanie i dokręcanie połączeń śrubowych z wykorzystaniem klucza hydraulicznego (o max. momencie: odkręcanie 14000 Nm; dokręcanie 7700 Nm)
 • budowa i modernizacje małych obiektów gazowych – tłocznie gazu, ciągi pomiarowe
X