Certyfikaty firmy

Certyfikaty KRIO-SERWIS

Certyfikat

Urząd dozoru technicznego

Certyfikat UDT PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat

Urząd dozoru technicznego

Certyfikat UDT

Certyfikat

Urząd dozoru technicznego

Uprawnienia UDT do modernizacji zbiorników

Certyfikat

Urząd dozoru technicznego

Certyfikat

Urząd dozoru technicznego

Certyfikat

Urząd dozoru technicznego

Uprawnienia UDT do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

Certyfikat

Certyfikat Zgodności
Zakładowej Kontroli
Produkcji
PN-EN 1090

Certyfikat Zgodności ZKP PE-EN 1090 2012

Certyfikat

OBAC Ocena Zdolności
Zakładu remontowego
PN-EN 60079-19:2011

Certyfikat

TRANSPORTOWY
DOZÓR TECHNICZNY

Certyfikat

TRANSPORTOWY
DOZÓR TECHNICZNY

Decyzja TDT W M N

Certyfikat

Autoryzowany Partner Serwisowy COOK COMPRESSION

Certyfikat

Autoryzowany Partner DYSTRYBucyjny MOTORTECH