Certyfikaty firmy

Certyfikaty KRIO-SERWIS

Certyfikat

Wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą ISO 3834-2:2021-9


Certyfikat

Zintegrowany system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06

Certyfikat

Urząd dozoru technicznego

Uprawnienia UDT do modernizacji zbiorników

Certyfikat

Urząd dozoru technicznego

Certyfikat

Urząd dozoru technicznego

Certyfikat

Urząd dozoru technicznego

Uprawnienia UDT do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

Certyfikat

Certyfikat Zgodności
Zakładowej Kontroli
Produkcji
PN-EN 1090

Certyfikat Zgodności ZKP PE-EN 1090 2012

Certyfikat

OBAC Ocena Zdolności
Zakładu remontowego
PN-EN 60079-19:2011

Certyfikat

TRANSPORTOWY
DOZÓR TECHNICZNY

Certyfikat

TRANSPORTOWY
DOZÓR TECHNICZNY

Decyzja TDT W M N

Certyfikat

Autoryzowany Partner Serwisowy COOK COMPRESSION

Certyfikat

Autoryzowany Partner DYSTRYBucyjny MOTORTECH