Wyróżnienia

Nagrody KRIO-SERWIS

Dyplom

Urząd dozoru technicznego

W uznaniu efektywnej współpracy w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych, utrzymaniu wysokiego standardu technicznego oraz wkładu w rozwój gospodarczy Polski.

Nagroda

Mister budownictwa wielkopolski południowej

Nagroda w kategorii budownictwo przemysłowe usługowo-serwisowe.

Nagroda

Diament Miesięcznika Forbes

Nagroda przyznawana firmom, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swą wartość.

Nagroda

Wielka Mała Firma

Nagroda w konkursie dla najbardziej wiarygodnych i rzetelnych partnerów biznesowych w wielkopolsce.