Referencje

Referencje dla KRIO-SERWIS

Certyfikat

DUON Przegląd naprawy w zakresie mechanicznym elektrycznym i AKP cystern 2020r.

Referencje

GAZ SYSTEM - Remont instalacji elektrycznej 2015r.

Referencje

Integrotech - Rozbudowa Węzła Odolanów w zakresie ciągów pomiarowo-regulacyjnych na kierunek Wierzchowice - 2019

Referencje

PGNiG Odolanów - Modernizacja układu chłodzenia na Mot. 6 2018r.

Referencje PGNiG

Referencje

PGNiG Odolanów
Remont silnika Waukesha i sprężarki Ariel (Motosprężarka nr 8) 2017 r.

Referencje PGNiG Remont silnika Waukesha i sprężarki Ariel

Referencje

PGNiG Odolanów - Wymiana rurociągu DN200 PN63 o długości ok. 40m pomiędzy separatorami gazu 2019r.

PGNiG Wymiana rurociągu DN200

Referencje

PGNiG Zielona Góra - Wykonanie remontu kapitalnego zestawu tłocznego Żuchlów 2020r.

Referencje PGNiG Remont kapitalny zestawu tłocznego

Referencje

Torpol - Zabudowa kompresora na ośrodku grupowym Roszków 2014-2015r.

Referencje Torpol Zabudowa kompresora

Referencje

Torpol oil&GAS - "Zapewnienie dostaw gazu na potrzeby własne PMG Wierzchowice z kierunku odolanowa".

Referencje Torpol