Prefabrykacja

Prefabrykacja
 1. Prefabrykacja (wg zamówień i dostarczonej dokumentacji):
  • rurowe wymienniki ciepła
  • urządzenia NO do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
  • konstrukcje stalowe (m.in. spawanie aluminium, stali nierdzewnych itp.)
  • rurociągi technologiczne (nisko, średnio i wysokociśnieniowych) ze stali węglowych i nierdzewnych oraz aluminiowych
  • prefabrykacja instalacji gazowych
  • instalacje centralnego-ogrzewania i wentylacyjne
  • instalacje wodno – kanalizacyjne
  • podlewanie wielkogabarytowych maszyn i urządzeń tworzywami chemoutwardzalnymi o niskim współczynniku ściśliwości 
  • rurociągi izolowane próżniowo (VIP, Vacuum Insulated Piping, Vacum Jacketed Piping)