Pierścienie dławicowe – Krio-Serwis
nasza oferta

PIERŚCIENIE dławicowe
pierścienie uszczelniające

Pierścienie uszczelniające zatrzymują lub ograniczają wypływ gazu z cylindra do otworu odpowietrzającego lub dystansowego. Standardowe pierścienie uszczelniające zwykle  używają pierścieni ciętych promieniowo i stycznie oraz dodatkowo pierścienia oporowego. Potencjalne ścieżki wycieku blokowane przez nakładanie się pierścieni.

Chociaż zaprojektowane są one w celu zapewnienia pełnego uszczelnienia, wszystkie standardowe pierścienie pozwalają na niewielkie wycieki. Dlatego pierścienie uszczelniające są zwykle rozmieszczone szeregowo, aby sekwencyjnie zmniejszać ciśnienie gazu w skrzyni uszczelniającej.

W przypadku operacji wymagających wycieku bliskiego zeru Cook Compression oferuje zaawansowane nisko emisyjne uszczelnienia drągów. Ta opatentowana technologia wykorzystuje konstrukcję pierścienia bez-szczelinowego w celu wyeliminowania potencjalnych miejsc wycieków i zmniejszenia emisji ulotnych poniżej mierzalnych limitów.

pierścienie Vent

Pierścienie odpowietrzające uszczelniają się po stronie niskociśnieniowej zespołu uszczelniającego, aby sprawić by wyciek gazu odbywał się poprzez wypychanie gazu z przyłącza odpowietrzającego, a nie wzdłuż drąga i do elementu dystansowego. Firma Cooka Compression od dawna ustanawia standardy dla efektywnej wydajności pierścienia odpowietrzającego w zastosowaniach wrażliwych z punktu widzenia ochrony środowiska.

pierścienie Pressure Breakers

Pressure breakers działają jak kryza do regulacji przepływu gazu. Ich podstawową funkcją jest spowolnienie przepływu gazu wstecznego na suwie ssania, aby uniknąć uszkodzenia pierścieni i odłączenia ich od drąga (tłoczyska). Pressure breakers zmniejszają również przepływ gazu na suwie tłoczenia, zmniejszając efektywne ciśnienie na pozostałych pierścieniach uszczelniających.

pierścienie Purge Buffer

Pierścienie czyszczące / buforowe umożliwiają zastosowanie bariery z gazu obojętnego (zwykle azotu) w celu dodatkowej ochrony przed niepożądaną emisją. Dzięki bocznemu obciążeniu pierścieni uszczelniających w kierunkach sobie przeciwnych pierścienie czyszczące / buforujące Cook Compression zapewniają praktycznie szczelną komorę dla medium czyszczącego lub buforowego.