Jarosław Mańka

Jarosław Mańka

Prezes Zarządu
Dyrektor
Paweł Patryas

Paweł Patryas

Wiceprezes Zarządu
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Tomasz Banasiewicz

Tomasz Banasiewicz

Wiceprezes Zarządu
Zastępca Dyrektora ds. AKP i Elektrycznych