Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

Dział AKP

 1. Wykonywanie prac przy urządzeniach przeciwwybuchowych w certyfikowanym zakładzie remontowym zgodnie z normą PN-EN 60079-19:2011
 2. Kalibracja, sprawdzanie działania, serwisowanie oraz ustawianie parametrów następujących urządzeń:
  • przetworników ciśnienia, różnicy ciśnień, temperatury oraz przetworniki elektropneumatyczne (I/P)
  • wyłączników ciśnienia, różnicy ciśnień, temperatury
  • manometrów ciśnienia, różnicy ciśnień, termometrów tarczowych
  • regulatorów PID
  • sterowników PLC
  • palników gazowych
  • rejestratorów pneumatycznych i elektronicznych
  • ustawników pozycyjnych zaworów
  • ustawianie parametrów falowników i softstartów
 3. Przeglądy:
  • siłowników pneumatycznych i elektrycznych
  • układów pomiarowych i sterujących na cysternach LNG
  • urządzeń AKP na sprężarkach gazu ziemnego i powietrza
 4. Montaż elementów automatyki na obiektach i w dyspozytorniach:
  • szaf i pulpitów AKP
  • koryt kablowych
  • urządzeń AKP
  • elementów sterowniczych na zaworach regulacyjnych i odcinających (elektrozawory, ustawniki pozycyjne itp.)