Serwis cystern LNG

Serwis cystern LNG
  1. Uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do:
  • Modernizacja i naprawa wyposażenia konstrukcyjnego (z wyłączeniem zbiorników) cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR.
  • Wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów.
  • Przygotowanie ciśnieniowych urządzeń transportowych dla badań okresowych, pośrednich i nadzwyczajnych w zakresie cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych – gazów klasy 2 zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE.
  • Produkcja (wg zamówień i dostarczonej dokumentacji):
  • Rurowych wymienników ciepła
  • Urządzeń NO do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych