Mechanika

KRIO-SERWIS wykorzystuje swoje doświadczenie do dostarczenia jak najlepszej jakości naszym klientom, bez względu na lokalizację projektu.
Mechanika

Dział mechaniczny:

 1. Wykonanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz remontów kapitalnych dla:
  • sprężarek powietrza i metanu, helu i innych gazów (Sullair, Sulzer Burckhardt, Airpol)
  • kriogenicznych turbin ekspansyjnych (Ebara)
  • pomp próżniowych (Tepro, Edwards, Sullair)
  • pomp wodnych (Grundfos, LFP, Powen)
  • pomp dla amin (np. Sundyne)
  • pomp dla mediów kriogenicznych (np. Airco)
  • wymienników ciepła (płaszczowe, rurowe, itp.)
  • podgrzewaczy technologicznych rurowych elektrycznych
  • zaworów bezpieczeństwa, kulowych, grzybkowych i zasuw różnej wielkości (np. Grove, Orbit, Severn)
  • zaworów i innych urządzeń instalacji kriogenicznych
  • urządzeń i instalacji podlegających odbiorowi UDT (rurociągi, instalacje, zawory, bezpieczeństwa, zbiorniki)
  • urządzeń dźwigowych (suwnice, żurawie, wózki widłowe)
  • wyposażenia konstrukcyjnego cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR podlegających odbiorowi TDT
  • obsługa cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych w ramach uprawnień TDT (posiada warunki organizacyjno-techniczne do przygotowania ciśnieniowych urządzeń transportowych dla badań okresowych, pośrednich i nadzwyczajnych).
 2. Chemiczne czyszczenie wymienników (Alfa Laval, Funke, inne)
 3. Wykonanie pomiarów drgań maszyn oraz stanu łożysk tocznych w maszynach różnych wielkości
 4. Produkcja (wg zamówień i dostarczonej dokumentacji):
  • rurowych wymienników ciepła
  • urządzeń NO do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
  • konstrukcji stalowych (m.in. spawanie aluminium, stali nierdzewnych itp.)
  • rurociągów technologicznych (nisko, średnio i wysokociśnieniowych) ze stali węglowych i nierdzewnych oraz aluminiowych
  • instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
  • instalacji wodno – kanalizacyjnych
 5. Inne:
  • podlewanie wielkogabarytowych maszyn i urządzeń tworzywami chemoutwardzalnymi o niskim współczynniku ściśliwości typu EPY
  • prefabrykacja instalacji gazowych
  • odkręcanie i dokręcanie połączeń śrubowych z wykorzystaniem klucza hydraulicznego (o max. momencie: odkręcanie 14000 Nm; dokręcanie 7700 Nm)
  • budowa i modernizacje małych obiektów gazowych – tłocznie gazu, ciągi pomiarowe