Services v2

WHAT WE DO?

Exclusive Service

We provide all kinds of construction and building services and we are always glad to resolve nonstandard and unique tasks. We always take challenges and bring them to a conclusion.

Dział mechaniczny:Wykonanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz remontów kapitalnych dla: sprężarek powietrza i metanu, helu

Mechanika

Dział AKP Wykonywanie prac przy urządzeniach przeciwwybuchowych w certyfikowanym zakładzie remontowym zgodnie z normą

Automatyka przemysłowa

Dział elektryczny:Wykonywanie prac przy urządzeniach przeciwwybuchowych w certyfikowanym zakładzie remontowym zgodnie z normą PN-EN

Elektryka

Dział serwisu: Przeglądy, konserwacje, naprawy oraz remonty kapitalne: silników gazowych: Waukesha Cooper Bessemer GMVH

Serwis tłoczni gazu

Uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do:Modernizacja i naprawa wyposażenia konstrukcyjnego (z wyłączeniem zbiorników) cystern do

Serwis cystern LNG

Prefabrykacja (wg zamówień i dostarczonej dokumentacji): rurowe wymienniki ciepłaurządzenia NO do napełniania i opróżniania

Prefabrykacja

We Are BuildWall

We have been transforming the ideas and visions into award-winning projects.